Kutsu Varsinaiseen Yhtiökokoukseen

Hei, ohessa liitteenä yhtiökokouskutsu.

 

Tavoitteena on, että kokous pidetään pääsääntöisesti etäkokouksena, koska nykyinen Covid-19 tilanne ei salli yli 6-henkilön kokoontumisia. Yhtiön tiloissa on kokouksen aikana puheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskija. Mikäli äänestystä tarvitaan, toimitetaan se avoimena äänestyksenä.

Vastaehdotukset, kommentit tai hyväksyntä hallituksen esitetyille ehdotuksille toivotaan saatavan myöskin 22.3.2021 mennessä eli ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Mikäli tarvitsette opastusta etäyhteyksien osalta, niin ilmoittakaa se myöskin ilmoittautumisen yhteydessä. Kokoukseen liittyviä teknisiä yksityiskohtia voidaan tilanteen mukaan päivittää vielä ennen ilmoittautumista ja siitä tiedotetaan erikseen.

Tiedotustilaisuus, jossa voi kysellä yhtiön tilanteesta ja näkymistä yhtiö johdolta järjestetään Teams-kokouksena 23.3.2021 klo 10:00-11:00.

Tervetuloa kokoukseen ja pysykää terveinä.

Jonny Kaarlenkaski, eMBA

Chairman, Capricode Oy